FULL RES 03-17-2017 Minnesota vs. Clarkson - Candace Riley (SoonerPenguin)